Felling og fjerning av 4 stk 30meter høye bjørketrær.

07.04.2019

Larvik : Felling og bortkjøring av 4 stor bjørker